Lexmark MS617dnBrzina se udružuje sa produktivnošću. Pruža veći ulazni/izlazni kapacitet za veće zadatke i manje prekida.


Uređaj Lexmark MS617dn pruža do 47 stranica u minuti, gigabitno umrežavanje, naprednu bezbednost i dostupne kertridže za veliki broj primeraka/izuzetno veliki broj primeraka i mobilno štampanje.